Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αι: Πρόσκληση εισηγητών σε Ημερίδα της ΕΜΙΠΗ για περίοδο 1950 - 1974 ("Από τον Εμφύλιο στη Χούντα")

Πρόσκληση συμμετοχής εισηγητών "Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα - Ε΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας (1950 – 1974) - Από τον Εμφύλιο στη Χούντα".

Κατά την υπ’ αριθμ. 4/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά θα περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες από τις αρχές του 20ου αιώνα (ca 1900) μέχρι και τα τέλη του (ca 2000) και θα αφορά θεματικά σε ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο σχετίζεται με τις παραπάνω συνισταμένες, στην επαρχία της Βέροιας.
Σκοπός των παραπάνω ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό της παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Οι ημερίδες θα ακολουθούν χρονολογική διαίρεση ως εξής: Α΄ (1890 – 1910), Β΄ (1910 – 1925), Γ΄ (1925 – 1940), Δ΄ (1940 – 1950), Ε΄ (1950 – 1974), Στ΄ (1974 – 1990), Ζ΄(1990 – 2010). Δεν αποκλείεται μελλοντικά να προκύψει και η ανάγκη πραγματοποίησης ημερίδων και με θεματικό χαρακτήρα.

Η συμμετοχή των εισηγητών θα εξασφαλίζεται με τη μέθοδο της υποβολής αιτήσεως – περιλήψεως από μέρους των ενδιαφερομένων. Τα κριτήρια συμμετοχής, εκτός από τον καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα, θα κινούνται, παράλληλα, στο πλαίσιο της αναζήτησης πληροφοριών για την τοπική μικροϊστορία, χωρίς αυτό να σημαίνει έκπτωση από το προσδοκώμενο επιστημονικό επίπεδο.

Ως υπό εξέταση περίοδος για την πέμπτη θεματική ορίστηκε το χρονικό διάστημα 1950-1974, προκειμένου να διερευνηθούν πτυχές της ιστορίας της Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής της, κατά την Μετεμφυλιακή περίοδο και την μετάβαση της επαρχίας στην περίοδο της επταετούς Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (Χούντας). Βασική επιδίωξη των οργανωτών της Ημερίδας αποτελεί η προσπάθεια για συμμετοχή εισηγητών με ανακοινώσεις οι οποίες θα επιχειρούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών εστιάσεων, τόσο της πολιτικής, όσο και της κοινωνικής, πολιτισμικής, οικονομικής κ.λ.π. ιστορίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (28/9/2015 – 4/10/2015), κατά τις ημέρες Παρασκευή 2/10/2015 (απόγευμα) και Σάββατο 3/10/2015. 

Υπεύθυνη τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της ημερίδας είναι Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους α) Ηλία Νικολακόπουλο, β) Αθανάσιο Σφήκα, γ) Ιάκωβο Μιχαηλίδη, και δ) Βαγγέλη Καραμανωλάκη.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι η Οργανωτική Επιτροπή της Ε.Μ.Ι.Π.Η., η οποία αποτελείται από τους: α) Εμμανουήλ Ξυνάδα, β) Αθανάσιο Βουδούρη γ) Ολυμπία Μπέτσα δ) Αναστασία Ταναμπάση ε) Ιωάννα Ζιώγα, στ) Μαρία Χειμωνοπούλου και ζ) Νικόλαο Βουδούρη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (βλ. συνέχεια), μέχρι την 30η Αυγούστου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com. Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο τετραμηνιαίο περιοδικό της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».

Εισηγητές οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση αναλόγως.
Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της ημερίδας στα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Με τιμή
Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
    Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας        Αναστασία Γ. Ταναμπάση

Κατεβάστε την αίτηση και μάθετε περισσότερα

Κατεβάστε την αίτηση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο