Εγγραφές στα δωρεάν προγράμματα σπουδών για τα τμήματα Ιανουαρίου της Easy Education


Εγγραφές στα δωρεάν προγράμματα σπουδών για τα τμήματα Ιανουαρίου της Easy Education:

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης Easy Education, από τα πρώτα κέντρα πανελλαδικά, υιοθετεί στην εκπαίδευση του Office ότι πιο νέο σε έκδοση έχει να αναδείξει η Microsoft, τη σουίτα Microsoft office 2016. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν επιλέξεις πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής ρώτα για την έκδοση του office που θα διδαχθείς.

Προετοιμαστείτε για το μέλλον.

Ωφεληθείτε επιλέγοντας οργανωμένη κατάρτιση, αποκτήστε τις απαραίτητες δεξιότητες στηρίζοντας τη παραγωγικότητά σας, αποκομίζοντας αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ελληνικό Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Τα νέα πιστοποιητικά θα αναγράφουν την έκδοση του Office 2016 που έχετε διδαχθεί, θέτοντάς σας ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, κατατάσσοντας τον εαυτό σας στους πλέον επίκαιρους χρήστες, καθώς θα κατέχετε γνώση διαχείρισης της πιο σύγχρονης έκδοσης που υπάρχει και διδάσκεται, το Office 2016. 

Easy Education: Εδώ τα χρήματά σου και ο χρόνος σου πιάνουν τόπο! Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών. Δείτε τις παροχές μας.

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ κατάρτισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Απόκτησε τη βασικότερη δεξιότητα όλων για προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στήριξε την παραγωγικότητά σου στο μαθητικό, φοιτητικό και εργασιακό σου βίο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ OFFICE 2016

Ότι πιο νέο υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης για τις απόλυτα απαραίτητες βασικές δεξιότητες.

Ποια ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ θα λάβω;

Η πιστοποίηση ισχύει δια βίου και είναι απόλυτα αναγνωρισμένο και απαραίτητο σε προσλήψεις από ελληνικό Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Δωρεάν Προγράμματα σπουδών:
Επιπέδου standard:
Standard diploma (αρχάριοι χρήστες): windows, word, excel, internet. Διάρκεια 50 ώρες (1,5 – 2 μήνες).
Full diploma (αρχάριοι χρήστες): windows, word, excel, internet, power point, access. Διάρκεια 90 ώρες (3,5 – 4 μήνες).

Επιπέδου proficiency:
Standard diploma (έμπειροι χρήστες): word, excel, internet. Διάρκεια 50 ώρες (1,5 – 2 μήνες).
Full diploma (έμπειροι χρήστες): word, excel, internet, power point, access. Διάρκεια 90 ώρες (3,5 – 4 μήνες).


Δικαιούχοι:
Μέλη του συλλόγου πολυτέκνων Ν. Ημαθίας
Μέλη του συλλόγου τριτέκνων Ν. Ημαθίας
Άνεργοι (με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτου ηλικίας)
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών
&
τα μέλη των οικογενειών τους


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Δωρεάν Προγράμματα σπουδών για απόκτηση πτυχίων στα επίπεδα:
Β1, pre lower           B2, lower           C1, advanced           C2, Proficiency

Δικαιούχοι του προγράμματος:
Άνεργοι (με ενεργό δελτίο ανεργίας)
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών
&
τα μέλη των οικογενειών τους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ GIS

Ο GIS είναι ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο είναι το πλέον διαδεδομένο εργαλείο παγκοσμίως, που ως αντικείμενο έχει την σύνδεση γεωγραφικών και περιγραφικών στοιχείων σε ένα ενιαίο μοντέλο, με στόχο τη διαχείριση, ανάλυση και απεικόνιση αυτών, για την επίλυση προβλημάτων και λήψεις αποφάσεων.

Απευθύνεται σε:
Τα GIS συστήματα  απευθύνονται σε χρήστες που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ακαδημαϊκό χώρο.
Μερικά από τα αντικείμενα που διαχειρίζονται είναι το κτηματολόγιο, η γεωργία, η διαχείριση φυσικών πόρων και η περιβαλλοντική αξιολόγηση, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα δημόσια έργα και τηλεπικοινωνίες , οι πωλήσεις, οι μεταφορές, ο τουρισμός και πολλά άλλα. Τα GIS δημιουργούν ισχυρά θεμέλια για δράση και στο μέλλον θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ανθρώπινης ενέργειας.
Σκοπός μας είναι οι χρήστες να είναι σε θέση να χειρίζονται ένα σύνολο  εργαλείων ώστε να δημιουργούν και να επεξεργάζονται δεδομένα παντός προέλευσης και να τα εξάγουν σε θεματικούς χάρτες για την σωστή απεικόνιση της πληροφορίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ AUTOCAD 2D & 3D

Το AutoCAD είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα CAD σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασική επιδίωξη είναι οι χρήστες να είναι σε θέση να δημιουργούν νέα σχέδια βασισμένα σε πρότυπα της επιλογής τους, να τα αποθηκεύουν και να τα ανοίγουν εκ των υστέρων για επεξεργασία. Να χειρίζονται την οργάνωση των σχεδίων τόσο ως προς τις στρώσεις, όσο και ως προς τα σχεδιαστικά βοηθήματα και στη συνέχεια να τα αποθηκεύουν ως πρότυπα. Κατόπιν να δημιουργούν απλά ή σύνθετα γεωμετρικά σχήματα είτε σχεδιάζοντας τα εξ αρχής είτε παράγοντάς τας από ήδη υπάρχοντα αντικείμενα με επεξεργασία και αναπαραγωγή. Να διαγραμμίζουν κλειστές περιοχές και να τροποποιούν εκ των υστέρων τις διαγραμμίσεις. Να δημιουργούν στυλ γραφής κειμένου και να γράφουν κείμενα απλής σειράς και κείμενα παραγράφων. Να δημιουργούν στυλ διαστασιολόγησης και να διαστασιολογούν τα αντικείμενα του σχεδίου. Να εκτυπώνουν το σχέδιο στην εκτυπωτική συσκευή της επιλογής τους.

Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα σπουδών Γραφιστικής
  
Διδάσκονται συνδυαστικά τα προγράμματα: Adobe Illustrator,  CorelDraw και Adobe Photoshop. Τα παραπάνω δεν είναι καθημερινά προγράμματα σχεδίασης και γραφιστικής, είναι τα πιο δημοφιλή  προγράμματα παγκοσμίως για τη σχεδίαση και επεξεργασία διανυσματικών εικόνων, την σελιδοποίηση εντύπων και την επεξεργασία φωτογραφιών.

Απευθύνεται σε:
Χρήστες χωρίς εμπειρία αλλά και σε Γραφίστες, Web Designer, Φωτογράφους, Τυπογράφους, Σκηνογράφους, Διακοσμητές, Σχεδιαστές, Μακετίστες, Διαφημιστές, Φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων, καθώς και σε όλους εκείνους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την δημιουργική γραφιστική.

Εξειδικευμένο ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα σπουδών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σήμερα που η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση, η Easy Education στηρίζει την προσπάθεια των επιχειρήσεων για την άψογη λειτουργία των λογιστηρίων τους αλλά και των εν δυνάμει εργαζομένων σε λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως βοηθοί λογιστών . Έτσι καλύπτονται πολύπλευρες ανάγκες δημιουργώντας υψηλού επιπέδου γνώστες των εφαρμογών. 

Η Easy Education δημιουργεί ένα πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της Γενικής Λογιστικής και την εκμάθηση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ώστε να μπορεί ο υποψήφιος μαθητής να ανταπεξέλθει στο 90% των επιχειρήσεων. (Ειδικά με την συνδυαστική απόκτηση του proficiency πληροφορικής) Κατά την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών γίνετε ανάλυση και της εφαρμογής εμποροδιαχείρισης της softone.


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο