5 Απριλίου 2019

Θέλω να δω την πόλη μου σύγχρονη, οργανωμένη, λειτουργική και καθαρή!!! (του Πάρη Παπακανάκη)


Γράφει ο Πάρης Παπακανάκης*: Έχω αναφερθεί αρκετές φορές με μια ρομαντική διάθεση για την πόλη όπου συνδημούμε, τη Βέροια. Η αγάπη μου όμως για το «βαρύ» ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της δεν είναι μια στείρα εμμονή παρελθοντολαγνείας.

Αντίθετα θεωρώ ότι το δίδυμο: ιστορία και πολιτισμός, μπορούν να γίνουν ισχυροί μοχλοί για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μας, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τη Δημοτική Αρχή. Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται το όραμα: «Βέροια έξυπνη πόλη»!!!    

Μια πόλη στην εποχή μας μπορεί να είναι «έξυπνη», αν (με πρωτοβουλίες-ενέργειες της Δημοτικής Αρχής της) αξιοποιεί συστηματικά τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να συνδέει το δομημένο αστικό της περιβάλλον με το κοινωνικό της κεφάλαιο (πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς, ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνία κλπ).  

Οι επιστήμονες μελετητές του θέματος καθορίζουν ότι οι βασικοί άξονες στους οποίους μπορεί να κινηθεί η ανάπτυξη μιας «έξυπνης» πόλης είναι:

Έξυπνη Οικονομία
Έξυπνη Κινητικότητα
Έξυπνο Περιβάλλον
Έξυπνη Διαβίωση
Έξυπνοι Άνθρωποι 
Έξυπνη Διακυβέρνηση.

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για την καθημερινότητα των πολιτών:
Η Έξυπνη Οικονομία αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια πόλη μπορεί να σχεδιάσει και να υποστηρίξει σύγχρονες δράσεις για να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις αυτές πρέπει να στοχεύουν: στην αύξηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών, στη μείωση του κόστους των δαπανών του δήμου, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στην ενίσχυση νεοφυών (startup) επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και στην εξωστρέφειά της, στη δημιουργία ευκαιριών για νέες θέσεις εργασίας.

Η Έξυπνη Κινητικότητα αναφέρεται στη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορών. Μια πόλη μπορεί να σχεδιάσει σύγχρονες δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν: τη διαθεσιμότητα και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων, την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορικών μέσων, δίκτυα μετακινήσεων-μεταφορών που αξιοποιούν τις ΤΠΕ προς όφελος των μετακινήσεων των πολιτών (με έμφαση στα ΑΜΕΑ) και των επισκεπτών της, και όλα τα προαναφερόμενα με βασικό γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον της.

Το Έξυπνο Περιβάλλον αναφέρεται σε παράγοντες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και τις φυσικές συνθήκες στην πόλη (κλίμα, δημόσιοι χώροι, χώροι πρασίνου κλπ.) Μια πόλη μπορεί να σχεδιάσει σύγχρονες δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν: την παρακολούθηση και τη μείωση της ρύπανσης στην πόλη, τη χρήση έξυπνης ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), τον έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας στην πόλη (εμπεριέχεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων), την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, την έξυπνη ανακύκλωση (με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση), τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και γενικότερα, την έξυπνη διαχείριση κάθε φυσικού πόρου της, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Έξυπνη διαβίωση αναφέρεται στον σχεδιασμό σύγχρονων δράσεων, οι οποίες υποστηρίζουν: την ανοικτή-γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες που καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής των δημοτών, την αξιοποίηση και προβολή των πολιτιστικών υποδομών της, την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης,  την συντήρηση αλλά και ανάπτυξη της αισθητικής στους δημόσιους χώρους της, την εύκολη-άμεση ενημέρωση για τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, την κοινωνική ευαισθησία και συνοχή.

Ο άξονας Έξυπνοι Άνθρωποι αναφέρεται στην ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των δημοτών της και τον βαθμό της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή της πόλης όπου διαβιούν. Μια πόλη μπορεί να σχεδιάσει σύγχρονες δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν την συμμετοχή του κάθε πολίτη στην τροφοδοσία των υπηρεσιών του Δήμου με δεδομένα για την πόλη. Σήμερα κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και απλά μέσω του έξυπνου κινητού τηλεφώνου του. Ειδικότερα, ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα της αναφοράς προβλημάτων που παρατήρησε στην πόλη, της πρόσβασης σε πληροφορίες που αναζητά, της ανεμπόδιστης παρακολούθησης  της εξέλιξης κάποιου θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση αναφέρεται στην άμεση συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία της διοίκησης. Μια πόλη μπορεί να σχεδιάσει σύγχρονες δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν: αποτελεσματική διοίκηση με μικρότερο κόστος, άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη για τις αποφάσεις του Δήμου (χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις), την ανεμπόδιστη έκφραση της γνώμης του κάθε πολίτη και των λύσεων που προτείνει. Με την έξυπνη διακυβέρνηση ο πολίτης δεν ταλαιπωρείται και δεν χάνει άσκοπα χρόνο για να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που δικαιούται.

Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν σχετικά γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερα δαπανηρές οικονομικά ενέργειες. Η οργάνωση ενός Γραφείου Δημότη, όπου θα λειτουργεί το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, η διάθεση εύκολης και ανέξοδης πρόσβασης στο διαδίκτυο (επέκταση του υπάρχοντος δωρεάν Wi-Fi στην πόλη της Βέροιας κι εγκατάσταση σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας), η δωρεάν παραχώρηση των εφαρμογών για την επικοινωνία των χρηστών (δημοτών ή επισκεπτών) με τις τοπικές αρχές, η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και η καθιέρωση άμεσης επέμβασης ενός συνεργείου επιφυλακής του Δήμου, το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, κλπ. δεν είναι ζητήματα απαγορευτικά λόγω οικονομικών. Κυρίως απαιτείται η βούληση και η εμπνευσμένη οργάνωσή τους από τη Δημοτική Αρχή... 

* Ο Πάρης Παπακανάκης είναι εκπαιδευτικός στη Βέροια. Στις δημοτικές εκλογές της Βέροιας θέτει υποψηφιότητα, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με τον συνδυασμό "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ".


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter