Με μετακλήσεις αλλοδαπών δίνεται λύση στην έλλειψη εργατικών χεριών –ΥπΑΑΤ: Αιτήσεις εργοδοτών μέχρι τις 30 Ιουνίου


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε το πρωί του Σαββάτου 2 MaWioy 2020, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνεται λύση στο θέμα της έλευσης εργατών γης και στην Ημαθία. 

Σύμφωνα με την ΠΝΠ:

Εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, δύναται να υποβάλλει μέχρι 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του αλλοδαπού εργάτη, αποστέλλεται είτε με κούριερ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συνοδεύεται από:

1. Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής 100 ευρώ για κάθε εργάτη γης που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και δεν επιστρέφεται

2. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

α) θα απασχολήσει τον εργάτη γης για τουλάχιστον 20 μέρες,

β) Θα καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών

γ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Παρ. 3 του Άρθρου 80 του N. 3386/2005 (A212)

δ) Θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω εκτάκτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του

ε) Θα παρέχει επαρκές κατάλυμα

στ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του Άρθρου 9 του N. 3877/2010 (A 160)

 Όσο για τις  υγειονομικές προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορούν να έρθουν στη χώρα εργάτες γης π.χ. από την Αλβανία, θα αποσαφηνιστούν εντός των ημερών.

Πηγή: laosnews.gr

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια