Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας


Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονισμό με την 3η ΥΠΕ, οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύονται περαιτέρω.


Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησηςγια την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, το δυναμικό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας, τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό αποτυπώνεται ως εξής:


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΟΧ 2/2019: 26 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

ΣΟΧ 1/2019: 14 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ: 2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ & 1 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΒ΄.

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΩ COVID - 4 ΙΑΤΡΟΙ – σύνολο 22

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
Ω.Ρ.Λ. 2 ΠΕ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 6
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – COVID (σύνολο 42)

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 10
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ. 1
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 2
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 1ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – σύνολο 14

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :
ΕΝΑΣ (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ & ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ) – σύνολο 32

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΜΑΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6

 

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.

• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

• ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από τους επιλαχόντες.

• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, οι οποίες είναι οι εξής:

• 2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄

• 3 ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)

• 1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄

• 1 ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΒ΄

• 2 ΘΕΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄

• 1 ΘΕΣΗ ΩΡΛ ΕΒ΄

• 1 ΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄

• 1 ΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 6Κ/2020.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1

Επιπλέον, 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98 ΑΜΕΑ ΦΕΚ 5054/31-12-2019.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΟΧ 2/2019: 16 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΣΟΧ 1/2019: 9 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

ΠΕ Ακτινοφυσικών: τακτική πλήρωση 1 άτομο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ:
 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 5
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 1
ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - COVID
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. 4
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ. 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΣΥΝΟΛΟ: 23


ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟ 8
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 24

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Σε διαδικασία πρόσληψης είναι :
 - (1) ΕΒ' Ορθοπαιδικής.
 - (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.
- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.
 - ( 1 ) Αναισθησιολογίας.
(1) Ακτινοδιαγνωστικής .
Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β' Εσωτερικής Παθολογίας.
Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών Ιατρών.
 - Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας Η πρόσληψη έγινε.


Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην 6Κ/2020 προκήρυξη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ 1

 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια