Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια (16/2)


Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, ανακοινώθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς της Βέροιας, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022. Συγκεκριμένα:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς οικοσκευών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 3, στην πόλη  της Βέροιας,  
                                  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων:  
-στην οδό Παστέρ από την συμβολή της με την οδό Ελιάς έως την συμβολή της με την  οδό 28ης Οκτωβρίου  
-στην οδό 28ης Οκτωβρίου, από την συμβολή της με την οδό Παστέρ έως την  συμβολή της με την οδό Δαβάκη  

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τετάρτη 16-02-2022 και κατά τις ώρες από 16:00΄ έως και τις 18:00΄. 

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην  παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα  λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.  

Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:  
-Τα υπ’ αριθ. ΜΕΙ 146046 & ΝΧΑ 9529 οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  την ανωτέρω εργασία.  

-Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα  επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις  επικρατούσες συνθήκες.  

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την αιτούσα, με  μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,  καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη  τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)  Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

Δ. Επιπλέον:  
1. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και θα  απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών, από την αιτούσα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με  μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.  

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας  υποχρεούται να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη σήμανση για την ομαλή και  ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της  αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο  κυκλοφορίας της περιοχής.  

3. Σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και η αιτούσα τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί  να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

4. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών από και προς τους χώρους εργασιών.  

Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο στα εν λόγω τμήματα των οδών που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή από παρόδια ιδιοκτησία και η κίνησή του δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών, οι οδηγοί των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω εργασία θα προβούν στην άμεση μετακίνησή τους προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των  σταθμευμένων οχημάτων.  

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109  του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και  την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την  τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των  παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 
                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                    Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
                                            Ταξίαρχος 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο